Dane kontaktowe

LAVASTER Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Sendzimira 1
31-752 Kraków
Teren ArcelorMittal – obowiązuje system przepustkowy,
wjazd od ul. Mrozowej (Brama 2) lub od ul. Igołomskiej (Brama 5)

biuro@lavaster.pl
+48 505 348 086

NIP 679 311 80 75
REGON 362896183
KRS 0000583610
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000,00 zł

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Pobierz dokumenty rejestrowe Spółki

Pobierz